Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-06-01

Klub Czarnej Dywizji

W czerwcu 2018r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze została podpisana umowa na wykonanie zadania p.n. "Przebudowa klubu "Czarnej Dywizji" wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu".