Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-07-01

Sala gimnastyczna w Szczecinie

W lipcu 2018r. pomiędzy Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” a Miastem Szczecin - Urzędem Miasta Szczecin została podpisana umowa na wykonanie zadania p.n. "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w SP 48 w Szczecinie".