Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Budowa Hali produkcyjnej w Gubinie

Generalny Wykonawca: MULTIPROJEKT

Zakres prac:

 • wykonanie wykopów 1 650 m3,
 • wykonanie nasypów 4 700 m3,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 1 700 m2,
 • wykonanie terenów zielonych 5 500 m2.

Termin realizacji: wrzesień 2009

Wartość kontraktu: 446 072,42

 


Droga Ekspresowa S3 odcinek Lipiany

Inwestor: GDDKiA

Generalny Wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A.

Zakres Prac:

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 110 000 m2,
 • wykopy - 115 000 m3,
 • nasypy - 270 00 m3.

Termin realizacji: marzec 2008 – lipiec 2009

Wartość kontraktu: 4 100 000 zł


Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku

Inwestor: R.W. PROGRESS Legnica ul. Złotoryjska 
Generalny Wykonawca: ERBUD Wrocław

Zakres Prac:

 • Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej około 61 000 m2, wykop wraz z odwiezieniem i utylizacją około 35 000 m3,
 • nasypy około 30 000 m3,
 • sieci wodno - kanalizacyjne o łącznej długości około 4,5 km,
 • stabilizacja gruntu około 55 000 m2,
 • roboty nawierzchniowe (układ wewnętrzny) około 29 500 m2,
 • przebudowa skrzyżowania ulic Noworudzkiej i Obiazdowej w Kłodzku (budowa ronda) łączna powierzchnia robót nawierzchniowych około 9 500 m2.

Termin realizacji: Maj 2008 - Marzec 2009

Wartość kontraktu: 9 742 811,43


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Toruniu

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
Generalny Wykonawca: Budimex - Dromex

Zakres Prac:

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 111 800 m2,
 • wykonanie nasypów 124 500 m3,
 • wykonanie warstwy uszczelnienia mineralnego z gliny 34 000 m3,
 • wykonanie uszczelnienia geosyntetykami (Folia PEHD gr 2,5 mm) 73 600 m2,
 • ułożenie gewłókniny 1000g/m2 -147 200 m2,
 • wykonanie warstw mineralnych z piasku 52 000 m3,
 • drenaże nad i pod foliowe 3 110 mb,
 • studnie kontrolne 24 szt.,
 • wykonanie dróg i placów z płyt drogowych o szerokosci 3 m w ilości 5 167 m2.

Termin realizacji: wrzesień 2008- wrzesień 2009

Wartość kontraktu: 13 480 000,00


Zagospodarowanie Terenu Lasu Miejskiego

Inwestor : Miasto Zielona Góra

Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Wykonanie pięciu ścieżek rowerowych o pow. = 8102,31 m2
 • Remont drogi dojazdowej, parkingu, chodnika przy Amfiteatrze pow. = 5052,8 m2
 • Zagospodarowanie trzech polanek leśnych
 • Remont toalety publicznej przy Amfiteatrze Zielonogórskim

Termin realizacji: 03.09.2009 - 30.11.2009

Wartość kontraktu: 2 239 618,83


Budowa Regionalnego Centrum Odpadami – Nysa.

Zadanie nr 1: Budowa kwatery 2a na Składowisku Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „DIAMENT” Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • Wykonanie uszczelnienia mineralnego z gliny – 15 100 m3
 • Wykonanie uszczelnienia geomembraną PEHD gr. 2,0mm – 24 700 m2
 • Ułożenie geowłókniny o gramaturze 800 g/m2 – 24 700 m2
 • Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku – 11 700 m3
 • Drenaże odcieków z rur PEHD - 653 mb
 • Plac rozładunkowy dla odpadów z płyt drogowych – 300 m2
 • Studnie odgazowania – 8szt.
 • Wykonanie dróg komunikacyjnych z betonu B-35 – 540 m2

Termin realizacji: 28.09.2009 – 26.11.2009

Wartość kontraktu: 2 638 451,51


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Inwestor: Gmina Niechlów 

Zakres prac:

 • wykonanie przepustów rurowych 60 mb ;
 • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 5379m2,
 • wykonanie barier energochłonnych 32mb.
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 4710m2,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4550m2,

Termin realizacji: 30.09.2009 – 10.11.2009

Wartość kontraktu: 458 201,00 zł