Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Budowa łącznika przez Park Piastowski w Zielonej Górze - Rozbudowa ulicy Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Ptasiej do ulicy Botanicznej

Inwestor: Urząd Miasta Zielona Góra

Zakres Prac:

 • roboty ziemne wykop 6480 m3
 • roboty ziemne nasyp 27 345 m3
 • wzmocnienie nasypów geosiatką poliestrową 1150 m2
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 9443 m2
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 10145,00m2
 • wykonanie podbudowy z betonu c16/20 579 m2
 • nawiechnia dróg i chodników z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm 8280m2
 • ustawienie krawężników betonowych 15*30 3199 mb
 • ustawienie obrzeża betonowego 8*30 3817 mb

Termin realizacji: Listopad 2009 – Sierpień 2010

Wartość kontraktu: 3 153 163,02


Rozbudowa stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zielonej Górze

Inwestor: Miasto Zielona Góra Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Wykonawca: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Zakres Prac:

 • Roboty ziemne 
  • wykonanie wykopów
  • wykonanie nasypów
 • Roboty drogowe 
  • ustawianie krawężników betonowych
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonanie nawierzchni dróg i chodników

 

 • Przyłącza wodociągowe
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej

Termin realizacji: Styczeń – Sierpień 2010

Wartość kontraktu: 2 252 138,91


Wielofunkcyjny obiekt jeździecki na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

Zakres Prac:

 • Makroniwelacja terenu pod obiekty jeździeckie
 • Wykonanie parkuru o wymiarach 95x50 m do zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków, ujeżdżania oraz WKKW
 • Wykonanie placu treningowego (rozprężalni) u o wymiarach 75x33 m do przeprowadzania codziennych treningów jeździeckich
 • Wykonanie bieżni trawiastej wokół parkuru głównego
 • Wykonanie oświetlenia parkuru (300 lx) oraz rozprężalni (150lx)
 • Wykonanie elektronicznej tablicy wyników
 • Wykonanie ogrodzenia niskiego placów sportowych

Termin realizacji: kwiecień 2009 - czerwiec 2010

Wartość kontraktu: 2 706 086,53


Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze

Inwestor: Miasto Zielona Góra

Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.

Zakres Prac:

 • roboty ziemne o łączbej kubaturze 40 000 m3,
 • roboty nawierzchniowej o łącznej powierzchni 35 000 m2.

Termin realizacjiListopad 2009 - Czerwiec 2010

Wartość kontraktu: 4 406 622,46


Wielofunkcyjny obiekt jeździecki na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Etap II

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

Zakres Prac:

 • Wykonanie strzelnicy sportowej zadaszonej o wymiarach ok. 12x60m z 42. stanowiskami strzeleckimi
 • Remont istniejącego budynku sędziowskiego, montaż trybun stacjonarnych dla około 120 osób oraz remont sanitariatów w przyziemiu.
 • Wykonanie bieżni trawiastej wokół placów sportowych
 • Wykonanie instalacji elektrycznych strzelnicy oraz budynku sędziowskiego
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z budynku sędziowskiego, kanalizacji deszczowej strzelnicy oraz budynku sędziowskiego oraz sieci wodociągowej budynku sędziowskiego oraz nawodnienia bieżni trawiastej.

Termin realizacji: 01.09.2010-31.05.2011

Wartość kontraktu: 3 318 000,83