Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Usługi w obszarze ochrony środowiska, w sposób szczególny wpisuje się w działalności naszej firmy. Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak również „wybuduj” wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Rozwijamy usługi w tym zakresie pełni przekonania, że troska o przyrodę w obecnych czasach nabiera coraz większego znaczenia. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą na temat ochrony naturalnych zasobów przyrody, technik pomiarowych oraz sposobów zapobiegania negatywnym skutkom działania przemysłu.

W obszarze tym świadczymy usługi w zakresie:

  • budowy zakładów utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • budowy, modernizacji i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • uszczelniania geosyntetykami obiektów inżynierskich (składowiska odpadów, zbiorniki na wodę, obiekty przemysłowo handlowe, place pod urządzenia wiertnicze),
  • budownictwa hydrotechnicznego: zbiorniki retencyjne, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Kontakt: 

Marek Kotłowski

Kierownik Działu Ekologii
e-mail: marek.kotlowski@exalo.pl
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
tel.:48(61) 865 59 44
fax.:48(61) 865 59 45