Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Usługi spawalnicze

Realizujemy procesy spawania, lutowania i napawania w zakresie:

 

 • Spawane zbiorniki otwarte kompletnie uzbrojone o wymiarach 2500 x 2500 x 13500 mm i masie całkowitej do 20 ton – np. zbiorniki płuczkowe
 • Spawane konstrukcje stalowe ciężkie – w oparciu o dokumentacje wykonawcze klienta o masie pojedynczego elementu do 20 ton, -np. podbudowa urządzenia wiertniczego
 • Spawane konstrukcje stalowe lekkie na podstawie dokumentacji klienta np. komin zrzutowy gazu, degazator
 • Spawane instalacje technologiczne  rurociągów od DN25 do DN500 mm, grubości ścianek od 3,2 do 12 mm i ciśnienia roboczego do 70MPa
 • Spawanie materiałów trudnospawalnych (34HNM) i różnoimiennych (34HNM z 18G2A) z zastosowaniem obróbki cieplnej złączy spawanych przed i po spawaniu
 • Lutowanie płytek z węglika wolframu HF2001-3/8”x3/8”x1/4” na frezach piórowych do zwiercania rur
 • Napawanie regenerujące i utwardzające wartsw na powierzchniach narażonych na ścieranie, np. materiałami ELgaloy 30 i 60 i CastoMag 45554
 • Lutowanie na narzędziach wiertniczych płytek z węglika wolframu nieregularnych i regularnych typu Scharkstooth lutem Nikel Bronze pokrytym topnikiem

Usługi spawalnicze, lutowania i napawania wykonujemy w oparciu o:

Uprawnienia firmy:

 • Świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kwalifikujące Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. do I Grupy Zakładów Małych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych.
 • Uprawnienia UDT do napraw i modernizacji zbiorników i instalacji technologicznych na materiały palne i żrące.
 • Uznane technologie spawania dla metod 111, 135 i 141.

Uprawnienia personelu spawalniczego w metodach:

 • 111 – Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA)
 • 135 – Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)
 • 141 – Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)
 • 311 – Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe
 • zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2
 • w grupach materiałowych; 1.2 ; 8.1 ; 22 wg EN 15608  

Uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego i Kontroli Jakości:

 • Personel nadzoru spawalniczego posiada Uprawnienia Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE, EWE).
 • Personel badań nieniszczących posiada Uprawnienia zgodne z normą PN-EN ISO 9712
 • Posiada certyfikaty TÜV – CERT, UDT – CERT i Instytutu Spawalnictwa w metodach UT2, MT2, PT2 i VT2.