Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-11-19

Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

Wartość robót: 13,6 mln zł netto
Termin realizacji: 11.2018 – 02.2020
Zamawiający: Miasto Zielona Góra
Zakres prac: remont i rozbudowę zabytkowego budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą gastronomią wraz budową trejaża, remont fontann parkowych wraz z rzeźbami, budowa repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią, budowa budynku informacji turystycznej, budowa budynku gospodarczego, odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia, remont mostków parkowych, budowę ścieżek i dróg parkowych, wycinki istniejących drzew, nasadzenia wraz z pielęgnacją, mała architektura
 

2018-06-01

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont Sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w SP 48 w Szczecinie

Wartość robót: 9,2 mln zł netto
Termin realizacji: czerwiec 2018 – etap I: sierpień 2019, etap II: grudzień 2019
Zamawiający: Miasto Szczecin
Zakres: Etap I – budowa nowego budynku szkoły trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego (pow. użytkowa 921 m2, pow. zabudowy 614 m2, kubatura 8 101 m3).
Etap II – remont istniejącej sali gimnastycznej

2018-06-01

Przebudowa klubu "Czarnej Dywizji" wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu

Wartość robót: 11,6 mln zł netto
Termin realizacji: 06.2018 – 03.2020
Zamawiający: RZI Zielona Góra
Zakres prac: przebudowa budynku Garnizonowego 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu (kubatura 13 069m3,powierzchnia zabudowy 1 368 m2, powierzchnia użytkowa 2 490m2), przebudowa dróg i parkingów, zagospodarowanie terenu

2018-05-01

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie

Wartość robót: 2,3 mln zł netto
Termin realizacji: maj 2018 – listopad 2019
Zamawiający: Gmina Kożuchów
Zakres prac:  przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej okrężnej (6 torów) o nawierzchni poliuretanowej o długości 400 m, budowa skoczni w dal i wzwyż, budowa rzutni do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem, zagospodarowanie ternu

2018-03-01

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją budynków (zaprojektuj i wybuduj)

Wartość robót: 8,7 mln zł netto
Termin realizacji: marzec 2018 – kwiecień 2019
Zamawiający: WOSiR Drzonków
Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków: świetlica, bungalow 3FG, bungalow 1ABC, bungalow 2DE, internat „Na sianie”, internat „Klocki”,  budynek warsztatowy,  kotłownia, hala tenisowa, budynek Hotelu z basenem, hala sportowa, montaż instalacji fotowoltaicznej o wydajności minimum 240 kWpp/rok, wykonanie 14 odwiertów 2U - 190 mb, montaż 14 inwertorowych pomp ciepła o mocy 12 kW

2017-11-23

Drogi dojazdowe i place pod wiertnie

 • Wartość robót: ok. 10 mln zł netto
 • Termin realizacji: prawe prowadzone przez cały rok kalendzarzowy
 • Zamawiający: PGNiG, Exalo Drilling S.A.
 • Zakres prac: wycinki drzew, budowy i modernizacje dróg, budowa zbiorników ziemnych, budowa placów pod wiertnie z płyt betonowych, rekultywacje terenu po zakończeniu wierceń

2017-11-01

Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów

 • Wartość robót: 13,0 mln zł netto
 • Termin realizacji: listopad 2017 – wrzesień 2018
 • Zamawiający: MZK Zielona Góra
 • Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę, wykonanie pełnobranżowego projektów wykonawczych, przebudowa dwunastu pętli autobusowych na terenie miasta Zielona Góra, dostawa i montaż stacji transformatorowych

2017-06-01

Budowa i utrzymanie zbiornika ziemnego, magazynowego na wodę technologiczną wraz z niezbędną infrastrukturą do wykonania prac w otworze Kramarzówka 2H

 • Wartość robót: 1,6 mln zł netto
 • Termin realizacji: czerwiec 2017 – styczeń 2019
 • Zamawiający: PGNiG
 • Zakres: budowa zbiornika ziemnego, uszczelnionego folią PEHD, o pojemności 8 m3, montaż zestawu pompowego o wydajności 280 l/s, utrzymanie zbiornika w pełnej gotowości na potrzeby szczelinowania otworu wiertniczego