Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-11-23

Drogi dojazdowe i place pod wiertnie

 • Wartość robót: ok. 10 mln zł netto
 • Termin realizacji: prawe prowadzone przez cały rok kalendzarzowy
 • Zamawiający: PGNiG, Exalo Drilling S.A.
 • Zakres prac: wycinki drzew, budowy i modernizacje dróg, budowa zbiorników ziemnych, budowa placów pod wiertnie z płyt betonowych, rekultywacje terenu po zakończeniu wierceń

2017-11-01

Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów

 • Wartość robót: 13,0 mln zł netto
 • Termin realizacji: listopad 2017 – wrzesień 2018
 • Zamawiający: MZK Zielona Góra
 • Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę, wykonanie pełnobranżowego projektów wykonawczych, przebudowa dwunastu pętli autobusowych na terenie miasta Zielona Góra, dostawa i montaż stacji transformatorowych

2017-10-01

Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Soli

 • Wartość robót: 8,9 mln zł netto
 • Termin realizacji: luty 2017 – maj 2018
 • Zamawiający: Gmina Nowa Sól
 • Zakres prac: budowa dwukondygnacyjnego budynku administracyjno – biurowego (kubatura:  1 979 m3, pow. zabudowy: 236 m2), budowa budynku stacji obsługi autobusów (kubatura: 6 393 m3, pow. zabudowy: 852 m2), budowa stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu.

2017-06-01

Budowa i utrzymanie zbiornika ziemnego, magazynowego na wodę technologiczną wraz z niezbędną infrastrukturą do wykonania prac w otworze Kramarzówka 2H

 • Wartość robót: 1,9 mln zł netto
 • Termin realizacji: czerwiec 2017 – marzec 2018
 • Zamawiający: PGNiG
 • Zakres prac: budowa zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD o poj. 11 000 m3, wykonanie upustu dennego Dn 500, wykonanie instalacji do transferu wody o wydajności 420 m3/h, wykonanie kolektorów tłocznych PE Dn 250, budowa zbiornika wód deszczowych, zagospodarowanie terenu

2017-04-05

Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska

 • Watość robót: 1,5 mln zł netto
 • Termin realizacji: kwiecień 2017 – styczeń 2018
 • Zamawiający: Miasto Zielona Góra
 • Zakres prac: odtworzenie zbiornika wodnego z odtworzeniem wyspy, budowa drewnianego pomostu, przebudowa rowów, budowa ciągów komunikacyjnych z oświetleniem, remont zabytkowego muru, wycinki oraz nasadzenia roślinnością ozdobną

2017-04-02

Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego (zaprojektuj i wybuduj)

 • Wartość robót: 3,7 mln zł netto 
 • Termin realizacji: kwiecień 2017 – kwiecień 2018
 • Zamawiający: Miasto Zielona Góra
 • Zakres prac: ujęcie i doprowadzenie wody do Wzgórza Winnego rurociągiem tłocznym, przebudowa zbiornika wodnego, budowa drewnianego pomostu, budowa ciągów komunikacyjnych z oświetleniem, wycinki oraz nasadzenia roślinnością ozdobną, budowa system nawadniania roślin, wymiana elementów małej architektury, odnowienie istniejącego pomnika

2017-03-16

Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze (zaprojektuj i wybuduj)

 • Watrtość robót: 22,3 mln zł netto
 • Termin realizacji: marzec 2017 – maj 2018
 • Zamawiający: MZK Zielona Góra
 • Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę, wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego, budowa zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK, budowa hali obsługi MZK, remont i przebudowa budynku administracyjnego, remont i przebudowa budynku stacji paliw wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

2017-03-01

Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z budynkiem socjalno-biurowym w Pile

 • Wartość robót: 3,2 mln zł netto
 • Termin realizacji: marzec 2017 – listopad 2017
 • Zamawiający: PellasX Sp. z o.o. Sp. k. w Pile
 • Zakres prac: budowa hali produkcyjno-magazynowej w konstrukcji stalowej (kubatura:  16 090 m3, pow. zabudowy: 1 894 m2, pow. użytkowa: 2 176 m2), budowa budynku socjalno-biurowego w technologii tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu.