Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2017-11-23

Drogi dojazdowe i place pod wiertnie

  • Wartość robót: ok. 10 mln zł netto
  • Termin realizacji: prawe prowadzone przez cały rok kalendzarzowy
  • Zamawiający: PGNiG, Exalo Drilling S.A.
  • Zakres prac: wycinki drzew, budowy i modernizacje dróg, budowa zbiorników ziemnych, budowa placów pod wiertnie z płyt betonowych, rekultywacje terenu po zakończeniu wierceń