Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl
2018-11-19

Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

Wartość robót: 13,6 mln zł netto
Termin realizacji: 11.2018 – 02.2020
Zamawiający: Miasto Zielona Góra
Zakres prac: remont i rozbudowę zabytkowego budynku oranżerii ze zmianą funkcji na wystawienniczą z małą gastronomią wraz budową trejaża, remont fontann parkowych wraz z rzeźbami, budowa repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią, budowa budynku informacji turystycznej, budowa budynku gospodarczego, odtworzenie systemu wodnego parku w oparciu o ciek wodny – Dłubnia, remont mostków parkowych, budowę ścieżek i dróg parkowych, wycinki istniejących drzew, nasadzenia wraz z pielęgnacją, mała architektura